Δημιουργία νέων ποικιλιών κριθαριού, δίστοιχων και πολύστοιχων με χρήση κλασσικών μεθόδων, για ημιγόνιμες και για άγονες περιοχές.

Προβάλλονται και τα 1 αποτελέσματα