Μεγάλη ποικιλία σκληρού σίτου με σταθερά υψηλό δυναμικό παραγωγής, και μεγάλη προσαρμοστικότητα σε όλους τους τύπους των εδαφών.

Προβολή όλων των 6 αποτελεσμάτων